Osječko ljeto mladih kulturološki je vrlo raznolik event koji ima sportski, umjetnički, edukacijski I glazbeni program. Događaj je to koji postoji već 36 godina te je poznat u našem gradu.  Tradicionalno je najposjećeniji glazbeni program koji je prijašnjih godina najviše komuniciran prema posjetiteljima i koji je većini uvijek poznat. Cilj naše kampanje bila je promocija manje atraktivnih dijelova programa kao što su predavanja, predstave te sportski događaji. Nastupom na društvenim mrežama skrenuli smo pozornost posjetitelja na manje posjećene programe te pokazali kako je OLJM puno više od koncerata o kojima uvijek svi bruje.

Fokus komunikacije bio je usmjeren na Facebook kroz koji smo komunicirali sve od najava pojedinih programa do informacija i prijava za sportski dio programa. S obzirom da je Facebook stranica postojala otprije, no nije bila redovno ažurirana, morali smo ponovno aktivirati korisnike objavom zanimljivog i relevantnog sadržaja. Za same objave pripremili smo template za predstavljanje koji je imao unificirani dizajn te prepoznatljiv vizualni identitet. Na objavama kojima smo najavljivali program naglasak je stavljen na logo eventa uz naziv programa, vrijeme i mjesto održavanja. Na taj način vršili smo laku i jednostavnu komunikaciju s posjetiteljima koji su jednim klikom mogli doći do željenih informacija o programu.

unificiranoiprofesionalno

Dio komunikacije koju smo vodili išao je i kroz web stranicu OLJM-a gdje su bile odvojene pojedine vrste programa (sportski, umjetnički, edukacijski i glazbeni) po kategorijama unutar kojih je bio raspored uz bit.ly linkove kroz koje se dolazilo do detalja o pojedinoj predstavi, koncertu, sportskom događaju i slično. Takav način komunikacije pokazao se kao pun pogodak jer je posjetiteljima na jednom mjestu pružao uvid u sadržaj koji mogu posjetiti na samom eventu na pregledan i jednostavan način.

Otvorenje OLJM-a prenosili smo preko Facebook Live-a koji je imao više od 900 pogleda, od toga 800 jedinstvenih gledatelja te reach (doseg) od oko 4000 ljudi od kojih se njih 80 angažiralo u vidu komentara, lajka ili share-a.

Svaki dan objavljivali smo galerije proteklih događanja te najave istih za taj dan. U galerijama su bila zastupljena događanja iz svih kategorija programa s većim naglaskom na posjetitelje nego na same izvođače. Takvim načinom komunikacije pokazali smo posjetiteljima da su upravo oni najvažniji te da su u centru naše pozornosti.

S obzirom da je cilj online promocije bio privući posjetitelje na manje atraktivna događanja objave kojima se ona najavljuju oglašavali smo targetiranjem ljudi sa sličnim interesima. Tako smo na primjer najave pojedinih predstava oglasom usmjerili prema korisnicima kojima su među interesima kazališta, pojedine predstave, muzeji i slično. Uskim i ciljanim targetiranjem postigli smo da pojedini događaj posjete ljudi koje zaista zanima program koji se tamo izvodi.

Uz svakodnevne objave nakon završenog prvog i drugog tjedna objavili smo i video recenzije svih događanja od proteklog tjedna. Također smo na Facebook stranici objavljivali sve tekuće informacije poput promjena lokacija te smo bili dostupni za sve upite korisnika. Uz objave smo koristili bit.ly linkove za pojedine programe te jedan glavni bit.ly/OLJM2016 koji je za vrijeme trajanja eventa imao više od 800 klikova.

oljm_statsblogpost2

Ovakvim načinom komunikacije došli smo do više od 70.000 ljudi u 6 dana, a engagement, odnosno angažiranost korisnika na Facebook stranici, iznosio je više od 400.000 u istom vremenu. Ukupno je bilo više od 20.000 lajkova na objave, a total reach dosezao je i do 42.000 u jednom danu.

totalreach

Sam broj korisnika koji su lajkali Facebook stranicu porastao je s 3390, koliko ih je bilo u trenutku kad smo stranicu preuzeli, na 5533 lajkova.

totalpagelikes

Tijekom kampanje nije pokrenuta niti jedna page likes kampanja, a ukupno potrošen budžet za oglašavanje cijelog projekta na Facebook-u iznosio je 100 eura.

S obzirom na činjenicu da Osijek ima oko 75.000 stanovnika, a u samo 6 dana svojim objavama došli smo do gotovo 70.000 ljudi smatramo ovaj projekt više nego uspješnim. Cilj koji smo si zadali ostvaren je jer se za većinu predavanja i predstava tražila stolica više, a posjećenost koncerata tradicionalno je bila na visokom nivou.

Ovim projektom pokazali smo kolika razlika se može postići kada promociju eventa vodi marketinška agencija u skladu sa standardima društvenih mreža i komunikacije na istima. Cijeli projekt odrađen je profesionalno, na visokom nivou, a što su kroz unificirani dizajn objava te ažurnu i profesionalnu komunikaciju prepoznali i posjetitelji Osječkog ljeta mladih.

oljm_brojke2

Želite uspješno promovirati svoj događaj? Javite nam se na hello@kingkong.agency.